Akıllı Dijital Varlık ve Veri Yönetim Yazılımı

Akıllı Dijital Varlık ve Veri Yönetim Yazılımı faaliyet döngüsü yüksek dijital veri (fotoğraf, ses dosyaları, video klipler, kurum belgeleri, PDF, Word, excel ya da diğer formatta dökümanlar web sayfaları ve binlerce uzantı) barındıran, ve bu verileri hem arşivlemek hem de merkezi olarak iş süreçlerini yönetip istediği zaman hızlıca ulaşma imkanına sahip olmak isteyen kurumlara yönelik geliştirilen bir yazılımdır.
Kurum'a ait tüm istemcilerde ( kurum içi veya dışı) bulunan görüntü, grafik, belge ve videolarını indeksleyip merkezileştirerek güvenli bir biçimde kurum çalışanlarınızla lokal yada internet üzerinden paylaşabildiğiniz ve bütünü görebildiğiniz ve ulaşabildiğiniz dijital veri yönetimi yazılım uygulamasıdır.
Verileri saklayabileceği, yönetebileceği, paylaşabileceği, iş zekası ile raporlayabileceği ve bu sayede kurumsal hafıza oluşumunu sağlayabilen web tabanlı bir yazılımdır.Yapay Zeka ve Makina Öğrenimi sayesinde görseller ve videolar üzerinden yüz algılama ve tanıma (face detection & recognition), resim ve video üzerinden veri analizleri yaparak meta verileri oluşturulup akıllı yöntemlerle arama sağlanmaktadır.
Blockchain Yazılımı (BlokZinciri) ile verilerin güvenliğini en üst düzeye taşımanız mümkündür. Dataman ile kurumdaki tüm cihazlarınız üzerinden merkezi olmayan dağıtık olarak verileri saklama ve erişim platformudur. Güvenli veri saklama, veriyi hash değeri ile doğrulama ve değiştirilemez şekilde loglama yapma olmak üzere 3 ana ve diğer yardımcı fonksiyonları blockchain üzerinde sunmaktayız. Mutlaka mahrem kalması gerekli, silinememesi ve izinsiz değiştirilememesi gereken, paydaşlara güvenli bir şekilde iletilmesi istenen, kontrollü erişim sağlanacak belgelerin; şifreli olarak saklanması, doğrulanması ve yedeklenmesi amaçlanır.


Sunum için tıklayınız.

Akıllı Dijital Veri Yönetimi Avantajları
❖ Arama ve zaman
❖ E-posta
❖ Versiyonlama
❖ Erişebilirlik
❖ Veri kaybı
❖ Farklı lokasyonlardan veri transferi kolaylığı
❖ Veri saklama maliyeti
❖ Tekrarlanan veri zaman kaybı.

Potansiyel Sektörler
Üniversiteler, Kamu Kurumları, Ajanslar ve Görsel medya şirketleri, Holdingler, Fabrikalar, Eğitim, Finans gibi sektörler ve bu sektörlerin ilgili departmanları (Basın-Arşiv, Pazarlama ve Satış, İnsan Kaynakları, Muhasebe ve Finans, Hukuk, Operasyon, Üretim AR-GE, Prodüksiyon ve Yayınevleri)

Referanslar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Kültür İstanbul, Şile Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Beykoz Belediyesi,Acıbadem Sağlık ve Telepati Tanıtım A.Ş. da kullanılmaktadır.