Dataman Blockchain (Blok Zinciri) ile Veri Güvenliği

DATAMAN, mevcut Doküman Yönetim ve Arşiv Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Dijital Veri ve Varlık Yönetim sistemleri ile entegre olabilen yüksek güvenlikli, blockchain tabanlı, merkezi olmayan dağıtık bir veri saklama ve erişim platformudur.
Veriyi hash ile doğrulama ve değiştirilemez bir şekilde loglama yapmak üzere 3 ana ve yardımcı fonksiyonları blockchain üzerinde sunmaktadır.
❖ Mutlaka mahrem kalması gerekli silinememesi ve izinsiz değiştirilememesi gereken
❖ Paydaşlara güvenli bir şekilde iletilmesi istenen
❖ Kontrollü erişim sağlanacak verilerilerin; şifreli olarak saklanması, doğrulanması ve yedeklenmesi amaçlanan.GETİRDİĞİ FARKLAR VE AVANTAJLAR

Entegrasyon: Mevcut doküman ve djital veri yönetim sistemleri ile RESTful servisler üzerinden hızlı ve kolay entegrasyon yapılabilmesi ve kurumlar arası veri, veri paylaşımı ve iş süreçlerini çok kolay ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi
Verilerin ve Verilerin Blockchain Üzerinde Saklanması: Verilerin ve verilerin değiştirilemezliğinin ve silinemezliğinin sağlanması, değişim tarihçesinin log gibi tutulabilmesi, yetki dahilinde erişim ve değişim yapanların kayıtlarının da blockchain üzerinde değiştirilemez şekilde saklanması. Kritik nitelikli dokümanların direkt veya bypass erişim yöntemleri kullanarak silinmesinin veya değiştirilmesinin önüne geçilmesi,
Verileri seçme avantajı: İstenildiğinde tüm veriler veriler yerine sadece tercih edilen, mahrem, gizli ya da önemli verilerin ve verilerin saklanabilmesi
Parçalama ve Dağıtma: Blockchain özelinde geliştirmiş olduğumuz algoritma sayesinde dijital verileri parçalayıp dağıtık olarak saklanması. Geleneksel dosya sistemi veya veritabanı temelli merkezi depolama yöntemlerinin yerine dağıtık bir depolama protokolü kullanılması Dosya izlerinin, hash ve işlem tarihçesinin blokzincirinde tutulması
Maliyet: Milli işletim sistemi Pardus dahil Linux tabanlı sunucular üzerinde çok düşük maliyetler ile oluşturulabilmesi Yedekleme sunucu, disk maliyetlerini ciddi oranda düşürmesi. Kurum’a ait olan tüm depolama, bilgisayar ve sunucu envanterlerini kullanarak sistemin faal hale gelmesi. Pahalı depolama aygıtları ve SAN çözümleri yerine ucuz depolama cihazlarının kullanımına olanak tanınması Ek lisans maliyetleri oluşturmaması
Alt Yapı Çeşitliliği : Net Core Genesis Üretim Otomasyonu Alt Yapı Sayesinde tüm sistemlerde çok hızlı bir şekilde adaptasyon sağlanması.


Sunum için tıklayınız.

Potansiyel Sektörler : Üniversiteler, Kamu Kurumları, Holdingler, Fabrikalar, Eğitim, Finans Basın-Arşiv, Pazarlama ve Satış, İnsan Kaynakları, Muhasebe ve Finans, Hukuk, Operasyon, Prodüksiyon ve Yayınevleri

Referanslar : DCBank of Canada, Colin's, İBB (Beyaz Masa), Azerbaycanlı Grup Şirketi, Azerbaycanlı Grup Şirketi cybernet.az, ContactWise.io, Poldy İK Yazılımları, Checklas Lastik AŞ