Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
 • • C# Akademi : C# 5.0 ile .NET Ortamında Programlama
 • • ASP.NET 4.0 Akademi : ASP.NET ile Web Programlama
 • • ASP.NET MVC ile Web Programlama
 • • Ado.Net Entity Framework
 • • Javascript ile İstemci Taraflı Programlama
 • • JQuery ve JQuery UI,
 • • HTML5
 • • Mobil Uygulama Geliştirme (Hibrit)
 • • Windows 8 (Metro UI) Uygulama Geliştirme (XAML ile)
 • • Native Android Uygulama Geliştirme Eğitimi
 • • Temel Swift Programlama
 • • Swift ile IOS Programlama
 • • Temel Java Eğitimi (Android Programcıları için)
 • • .NET ve MS SQL ile Web Uygulaması Geliştirme
 • • Silverlight 4.0 ile RIA Uygulamaları
 • • ASP.NET Ajax
 • • Visual Studio.Net 2010 ve .NET 4.0 ile Gelen Yenilikler
 • • .NET 4.5 ve Visual Studio.NET 2012 Yenilikleri
 • • Microsoft SharePoint Server 2013 ile Yazılım Geliştirme
 • • Microsoft SharePoint Server 2013 Uygulamalarını Yönetmek

 • • OOP Principles & Design Patterns (Tasarım Kalıpları)
 • • Enterprise Design Patterns & Architectures (Kurumsal Yazılım Mimarileri)
 • • Windows Communication Foundation (WCF)
 • • Windows Presentation Foundation (WPF)
 • • Workflow Foundation (WF)
 • • WCF İle SOA Uygulamaları
 • • İleri C# Uygulamaları
 • • İleri ASP.NET Programlama
 • • Microsoft Enterprise Library 5.0
 • • Güvenli Yazılım Geliştirme
 • • Windows Azure ile Bulut Bilişimi (Cloud Computing)
 • • SQL Server, IIS ve ASP.NET ile Yüksek Performanslı Programlama
 • • SQL Server, IIS & ASP.NET Güvenli Programlama
 • • Biztalk Server Eğitimi
 • • Veritabanı ve Raporlama Eğitimleri

 • • Bilgi Çalışanları İçin SQL Server 2014 ile Sorgulama
 • • SQL Server 2014 ile Temel Veritabanı Sorgulama
 • • SQL Server 2014 ile Veritabanı Programlama
 • • SQL Server 2014 ile Veritabanı Yönetimi
 • • SQL Server 2014 ile İş Zekası Uygulamaları
 • • SQL Server Raporlama Servisleri
 • • SQL Server Analiz Servisleri
 • • SQL Server Entegrasyon Servisleri
 • • MDX(Multi Dimansional eXpression) ile OLAP Verilerini Sorgulamak
 • • Crystal Report .NET Eğitimi

 • • Uçtan Uca Uygulamalı İş & Sistem Analizi
 • • Temel İş & Sistem Analizi (CBAP)
 • • İş & Sistem Analizi ile Tanışma
 • • UML ile Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım
 • • UML ile Gereksinim Modellemesi
 • • İş Birimleri İçin İş Analizi
 • • Bilgi Teknolojileri Formasyonu

 • • Bilgi Güvenliğinde Sızma Testi(Penetration Test)
 • • Sızma Testlerinde Keşif ve Bilgi Toplama Çalışmaları
 • • Sosyal Mühendislik ve Son Kullanıcıyı Hedef Alan Saldırılar
 • • Mobil Tasarım Eğitimi
 • • Host/Ağ/Port Keşif ve Tarama Araçları
 • • Açıklık Tarama ve Zafiyet Tespit Yazılımları
 • • Exploit Çeşitleri ve Metasploit Kullanımı
 • • Yerel Ağ Saldırı Yöntemleri
 • • Firewall, IDS/IPS ve İçerik Filtreleme Sistemlerini Atlatma
 • • IPS/IDS atlatma teknikleri
 • • İçerik filtreleme atlatma teknikleri
 • • DOS/DDOS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri
 • • Kablosuz Ağlara Yönelik Saldırılar
 • • Web Uygulama Güvenliği ve Hacking Yöntemleri
 • • Parola Kırma Saldırıları ve Şifreleme Teknolojileri
 • • TCP/IP Protokol Ailesi Zafiyet Analizi (Self Study)
 • • Paket Analizi, Sniffing (Self Study)

 • • Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları & PMP Sınavı Hazırlık Programı
 • • PMP Sınavı Hazırlık / Tekrar Eğitimi
 • • PMP Deneme Sınavı
 • • Agile Yazılım Geliştirme ve Scrum
 • • Scrum Master & Uluslararası PSM Sertifikasyon Sınavı Hazırlık Eğitimi
 • • Scrum Product Owner & Uluslararası PSPO Sertifikasyon Sınavı Hazırlık Eğitimi
 • • Agile Proje Yöneticisi Eğitimi
 • • Scrum Retrospektif ve Sürekli İyileştirme
 • • Agile Proje Yönetimi & Uluslararası PMI-ACP Sınavı Hazırlık Eğitimi
 • • Yazılım Projelerinin Yönetimi
 • • Lean Yönetim ve Kanban ile Yazılım Geliştirme
 • • Teknik Ekiplere Liderlik Etmek
 • • Teknik Ekipler İçin Zaman Yönetimi
 • • Teknik Ekipler İçin Çatışma Yönetimi