Kurumunuz içerisinde sahip olduğunuz Yazılım Departmanınızla Blockchain ve Yazılım tecrübe ve bilgimizi paylaşmaya hazırız.
 • • İş Danışmanlığı
 • • Proje Teknik Danışmanlığı
 • • Proje Geliştirme Danışmanlığı
 • • Çözüm oluşturma
 • • Teknoloji konumlandırma
 • • Sistem Entegrasyonları
 • • Performans Ölçme ve Optimizasyonu
 • • Development Environment Verimliliğinin Ölçülmesi ve Optimizasyonu
 • • Cross Platform Analizi ve Entegrasyonu
 • • Product Environment Analizi ve Çözüm Geliştirme
 • • Güvenlik Açıklarının Analizi ve Çözüm Geliştirme
Proje Yönetimi Danışmanlığı; proje içerisindeki müşteri, firma, tedarikçi dâhil tüm tarafları proje etrafında ortak bir yönetim metodu ile bir araya getirerek projenin başarıyla tamamlanabilmesini sağlamaktadır. Yenilikçi ve akılcı yapımız ile 4BEM Mühendislik olarak tüm dünyada kabul gören sistemlerle projenizi planlanan yere götürmeyi amaçlıyoruz.
Kendi ekip ve kaynağınızı işe odaklayıp 4BEM’den proje yönetim hizmeti alabilirsiniz. Ekibinizin koordinasyonunu, iş takibini ve görev paylaşımını biz yapalım. Riskleri, tecrübelerimiz doğrultusunda önceden görüp size haber verelim. Böylece hem maliyetlerinizi düşürün hem de proje yöneticisi gibi oldukça maliyetli bir istihdamı sürekli hale getirmeyin.

Agile

Çeviklik bir durum halidir, bu duruma ulaşmada farklı yöntemler kullanılabilinir. Dünyada en fazla tercih edilen yaklaşım Scrum’dır ( % 65) ancak, bu diğer agile yaklaşımlarından daha iyi olduğu anlamına gelmez. Çorbayı kaşıkla, balığı çatal ve bıçakla yiyebilirsiniz. Bazen iki yönetimi karıştırarak kullanmak gerekebilir.
Örneğin değişime karşı çıkan rollerin yeniden tanımlanmasına direnç gösteren takımlarda uygulanması zordur. Bu durumda Mevcut sorumluluk ve rollerin aynı kalacağı kanban tercih edilebilinir.

Agile Proje Yönetimi & Scrum Modeli

Basit yazılım geliştirme metotlarının genel adı olarak kullanılan AGILE kelime anlamıyla Çevik Yazılım Geliştirme olarak tanımlanmaktadır. Scrum ise Çevik yazılım geliştirme prensiplerini hayata geçiren bir yöntemdir.
Müşteri isteklerine hızlı cevap verebilen, esnek ve kalitesi yüksek yazılımların üretilebilmesine fırsat veren popüler bir yazılım geliştirme yönetimi sistemidir. Çoğu yazılım projesinin oldukça karmaşık ve önceden planlamasının çok zor olduğu iddasına dayanır ve bu karışıklığı üç prensip temelinde azaltacağını vaad eder.
 • • Şeffaflık : Günlük kısa toplantılarla ilerleme ve sorunlar herkesle paylaşılır.
 • • Denetleme : Ürün düzenli aralıklarla sunulur ve değerlendirilir.
 • • Uyarlama: Ürün gereksinimleri en baştan sadece bir kez belirlenmez. Her sunum ve değerlendirmede duruma göre uyarlanabilir.

Lean Agıle Proje Yönetimi Modeli

Agile uygulamaya çalışırken birçok şirketin maruz kaldığı zorlukları aşmada size yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. Organizasyonunuzda çalışacak bir yaklaşım oluşturmak için Lean ve Scrum’u bir arada kullanabilirsiniz. Lean- Agile yöntemi ile takımların başarı sonrası karşılaştığı durgunluğu önlemek için kullanılır. Bu disiplin birçok çeşitli faktörlerin kombinasyonu şeklinde oluşmuştur.
 • • Değişimin teknik zorluğunun derecesi.
 • • Organizasyonun var olan yapısı değişiklikleri nasıl teşvik eder ya da engeller?
 • • Sonraki her eylem nasıl etkiler ?
 • • Yatırım derecesi gerekliliği


Agile & Kanban Proje Yönetimi Modeli

Çevikliğe ulaşmada kullanılabilecek bir diğer yaklaşım Kanban’dır. İlk olarak 1950’li yıllarda Toyota üretim sisteminde uygulanmış olan bu yaklaşım anlam olarak iki kök kelimenin birleşiminden oluşmuştur. Kan; görsel ve Ban ise kart anlamına gelmektedir.
Önceliğin hızla değiştiği takımlar için oldukça uygundur. Kanban; değişikliğe hızlı yanıt vermek ve iş teslimini hızlandırmak üzerine kuruludur. Takımın aynı anda üzerinde çalıştığı iş sayısı kısıtlanır ve iş teslim süresi kısaltılır. 6 temel prensip içerir:
 • • Görselleştirme
 • • İş Sayısını Sınırlama ( WIP).
 • • İş Akışını Yönetme.
 • • Süreci Açık ve Net Hale Getirme.
 • • Geri Bildirim.
 • • İş Birliği ve İyileştirme.


Veritabanı; yazılımın temelidir. Her şey onun performansına bağlı olarak temellenir. Ancak doğru kurgulanmış bir veritabanı ile milyarlarca kayıt içeren raporları kısa sürede alabilmeniz mümkündür.
Uygulamanızdan en iyi verimi alabilmek için MS SQL ve MY SQL Veritabanının düzgün kurulması, işletmenizin şartlarına ve donanım özelliklerine göre ayarlanması, düzenli olarak bakımının yapılması, yedeklenmesi, sonradan ortaya çıkan ihtiyaçlara göre gerekli değişikliklerin yapılması veya yeniden yapılandırılması gerekir.
Ekibinize en doğru bilgiyi sunarak, en doğru altyapı ile yönlendirmelerde bulunup veritabanı kurgulaması konusunda size yardımcı olmayı amaçlıyoruz.
 • • Kurulum ve Sürüm Yükseltme.
 • • Konfigürasyon Yönetimi
 • • Performans İzleme ve İyileştirme
 • • Periyodik Bakım Hizmetleri
 • • Farklı Uygulamalarınızın Veritabanları Arasında Veri Aktarımı
 • • Yedekleme Ve Veri Kurtarma
 • • Veritabanı Teknik Destek ve Yönetim Hizmetleri
 • • SQL Tuning
 • • Data Mining ve Standartlaştırma