4BEM Mühendislik olarak;

❖ Akıllı Dijital Veri Yönetimi ile tüm dijital verilerinizi arşivleyip merkezleştirerek, istendiği zaman hızlıca ulaşımınız için web uygulaması geliştirdik.
❖ Entegrasyon modülümüz ile finans kuruluşlarına kolaylık sağladık.
❖ Framework yazılım üretim otomasyonumuz sayesinde big dataya sahip olan CRM altyapılı sistemini otomatik olarak farklı altyapılara taşıdık.
❖ Simultane Uygulaması ile mobil uygulama üzerinden farklı dillere anlık çeviri yaparak hizmet sağladık.
❖ BPM ( İş Süreç Yönetimi Sistemi ) ile kurumuzdaki tüm süreçlerin hangi aşamalardan geçtiğini ve nasıl yönetildiğini gösterdik. (SLA)
❖ Sevkiyat Süreç Yönetimi ile fabrikada yer alan Üretim ve Kalite departmanları arasında uygulama geliştirerek SAP programına entegre olduk ve sevkiyat hızını artırdık.
❖ Mikro denetleyici cihazlar ile üretimde anlık verileri okuduk ve İş zekası (BI) ile planlama departmanına raporlar sunduk.
❖ Mecra Yönetim Sistemi ile Pazarlama departmanının konsolide olarak çalışmasını sağladık.
❖ Koltuk Sensör IOT Veli Bilgilendirme Sistemi ile okul servis taşıtlarında zorunlu kılınan koltuk sensörüne ek olarak mobil uygulama geliştirerek velilerin içini rahatlattık.
❖ Kurumsal Sosyal İletişim Ağı sayesinde işletmelerde ortak bir platform oluşturarak istenilen bütün bilgileri kullanıcılara gösterdik.
❖ İş Zekası Uygulamasıyla verilerinizi daha iyi analiz ederek, karar destek sistemlerini güçlendirdik.
❖ Spor Yazılımı ile yeni spora başlayacak olan kişilerin Sağlık Taramasını, Kondisyon Testini ve Programını Hazırlayarak, belirlenen hedefe ulaşana kadar yazılımımız sayesinde takip ettik ve yönlendirdik.

Ve bunlar gibi daha birçok projede de var olmaya devam ediyoruz…

Referanslarımız